Rabota v srede MATLAB/SIMULINK: Prakticheskaya realizatsiya ekonomiko-matematicheskikh modeley v srede Matlab/Simulink (

Rabota v srede MATLAB/SIMULINK: Prakticheskaya realizatsiya ekonomiko-matematicheskikh modeley v srede Matlab/Simulink (

by Sergey Plotnikov
  • List Price: $48.00
  • ISBN-10: 3659390755
  • ISBN-13: 9783659390753
  • Edition: N/A
  • Type: Paperback
  • Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing

About The Book

Dannaya monografiya posvyashchena nekotorym aspektam prakticheskogo ispol'zovaniya izvestnogo programmnogo produkta MATLAB/SIMULINK. Privedeny ... Read more

FINDING THE BEST PRICES